Połącz pracę z zabawą

Zapisz się na kurs

animatora sportu i rekreacji

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne kursu dla Rezydentów Biur Podróży…

 1. Strony Internetowe kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) czerpane są dzięki ogólnodostępnym informacjom udostępnionym w Internecie.
 2. Wszelkie informacje prezentowane na kursie dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) pochodzą ze stosownych serwisów tematycznych. Tym samym strony Internetowe kursu dla Rezydentów Biur Podróży(eRezydent.pl) korzystają z informacji profesjonalnych i odpowiednio tematycznych serwisów.
 3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na witrynie kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) bez zgody zarządzającego prawami do danego serwisu. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
 4. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 5. Witryna kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na odpowiednich serwisach odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 6. Kurs dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie odpowiada na żadne zapytania zawierające pytania z zakresu prawa. Wyrażam przekonanie, że rozwiązywaniem szczegółowych problemów prawnych powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
 7. Odpowiedzi publikowane w kursie dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) współredagowanych przez redakcje odpowiednich serwisów stanowią przekaz osobistego przekonania autorów odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam informacje.
 8. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) oraz właściciele praw i zarządzający prawami do serwisów nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach internetowych.
 9. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) oraz właściciele praw i zarządzający serwisami nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji owych serwisów.
 10. Właściciele praw i zarządzający serwisami oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 11. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) informuje użytkownika skąd czerpane są dane wiadomości, kto jest jego autorem i do kogo należą prawa autorskie.
 12. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) dysponuje prawami autorskimi do pewnych publikacji.
 13. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) publikuje kilka własnych artykułów.
 14. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 15. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży.
 16. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 17. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach Internetowych.
 18. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji serwisu.
 19. Prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 20. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 21. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów na Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) Wolnego lub nie wcześniej niż 30 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 22. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem autora kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl), chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 23. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Organizatora kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 24. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 26. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich autor kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) i osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.
 27. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 28. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora kursu dla Rezydentów Biur Podróży (eRezydent.pl) jedynie we wskazanym zakresie.
 29. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
Scroll to Top