Zobacz inne kursy

tel. kom.: 517 981 903
e-mail: ekursy.henc@gmail.com

Zastrzeżenia prawne kursu
na Animatora Sportu i Rekreacji

1. Strony Internetowe kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) czerpane są dzięki ogólnodostępnym informacjom udostępnionym w Internecie.

2. Wszelkie informacje prezentowane na kursie na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) pochodzą ze stosownych serwisów tematycznych. Tym samym strony Internetowe kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) korzystają z informacji profesjonalnych i odpowiednio tematycznych serwisów.
3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na witrynie kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) bez zgody zarządzającego prawami do danego serwisu. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
4. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
5. Witryna kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na odpowiednich serwisach odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
6. Kurs na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie odpowiada na żadne zapytania zawierające pytania z zakresu prawa. Wyrażam przekonanie, że rozwiązywaniem szczegółowych problemów prawnych powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
7. Odpowiedzi publikowane w kursie na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) współredagowanych przez redakcje odpowiednich serwisów stanowią przekaz osobistego przekonania autorów odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam informacje.
8. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) oraz właściciele praw i zarządzający prawami do serwisów nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach internetowych.
9. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) oraz właściciele praw i zarządzający serwisami nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji owych serwisów.
10. Właściciele praw i zarządzający serwisami oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
11. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) informuje użytkownika skąd czerpane są dane wiadomości, kto jest jego autorem i do kogo należą prawa autorskie.
12. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) dysponuje prawami autorskimi do pewnych publikacji.
13. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) publikuje kilka własnych artykułów.
14. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
15. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl).
16. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
17. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl)) nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach Internetowych.
18. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji serwisu.
19. Prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
20. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
21. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów na Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) lub nie wcześniej niż 30 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
22. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl), chyba że zostało to inaczej oznaczone.
23. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
24. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
26. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) i osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.
27. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
28. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) jedynie we wskazanym zakresie.
29. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.

Współpracujemy z:Wirtualna Polska PayU Eakademia.pl Oferty pracy - Animator sportu
© 2009-2020 AnimatorSportuiRekreacji.pl
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.